ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซส คอนโทรล เก้า ซีซีทีวี

เบอร์โทร 02-594-7052  /  061-983-4455

HIP - C100 Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMG260

2,500 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR721H Access Control

2,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CI100S Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-725H Access Control

4,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-721U-C

3,500 THB ต่อหน่วย

Converter - Soyal - AR321CM

2,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - I-Clock580 Access Control

12,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SCR100

5,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - MA300 Access Control

8,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - ZK8500

5,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SC503 Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - KR100E

1,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - CR20E

1,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - KR100M

2,290 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SA32-E

2,500 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-757H Access Control

3,500 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SC700 - Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

ZKTeco - VF300

8,900 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - CR20M

2,290 THB ต่อหน่วย

ZK Teco - SC105

7,900 THB ต่อหน่วย

Soyal รุ่น AR-721H

เครื่องทาบบัตร เพื่อทาบออกจากด้านใน ใช้ต่อเข้ากับเครื่องทาบบัตร 

คุณสมบัติ

 • Voltage: 12-16VDC 
 • Power Consumption: 50mA 
 • Proximity Rate: 125KHz 
 • Serial Interface: WG26/34,ABA-II,ASYNC 
 • Transmission Rate: 9600bps (N,8,1) 
 • Environment: -20℃ to +75℃ 
 • Reading Range: 3-8cm 
 • Indicator: Two color LEDs and one Beeper 
 • Keypad: × 
 • Waterproof: Option 
 • Dimension(mm): 81(L)×43(W)×18(H) 
 • Color: silvery 

display produte

HIP - C100 Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CMG260

2,500 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR721H Access Control

2,900 THB ต่อหน่วย

HIP - CI100S Access Control

7,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-725H Access Control

4,900 THB ต่อหน่วย

Soyal - AR-721U-C

3,500 THB ต่อหน่วย
Results 1 - 6 of 21